Probe 1 – People

De volgende personen waren betrokken bij de eerste 'probe', de expertmeeting van dinsdag 17 december 2019:

Charlotte Bik

Aldje van Meer

Henk Oosterling
Ecosoof en denkdoener Henk Oosterling heeft niet alleen de woorden maar verricht ook daden.
Als oprichter van Rotterdam Vakmanstad bedacht hij al in 2004 het ecosociale onderwijs. Een intergrale visie waarin termen als duurzaam vakmanschap, mediawijsheid, ecowijsheid en 21st century skills niet alleen theorie blijven maar ook praktisch zijn uitgewerkt in op elkaar afgestemde leerlijnen: judo, eten, koken, tuinieren en filosofie. Met publicaties als 'Onderwijs in het Antropoceen' en het nog in 2020 te verschijnen boek ‘Verzet in Ecopanische Tijden' - denken we dat Henk op dit moment de meest geschikte persoon om ons de les te lezen.

Derk Loorbach - DRIFT
Derk Loorbach is directeur van DRIFT en hoogleraar sociaaleconomische transities aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. DRIFT is een toonaangevend instituut voor onderzoek naar en voor duurzaamheidstransities. Derk zal in zijn presentatie ingaan op wat wordt bedoelt met transformatieve kennis en welke (nieuwe) vormen van onderzoek DRIFT hanteert. Welke inzichten komen voort uit ‘transdisciplinary research’ en ‘action research’?

Irene Fortuyn - KETTER&Co
Een wereld zonder ketters, is een wereld zonder vragen. KETTER&Co bevraagt de wereld, initieert, ontwikkelt en ontwerpt projecten om met op maat gemaakte voorstellen verandering te inspireren”; deze quote van de website van KETTER&Co beschrijft precies de kracht van projecten als City Circles en Land & Hand. Irene Fortuyn (Head of department Design Academy, Eindhoven en kunstenaar) weet de kracht van het ontwerpen en de onderzoekmethodes die hieruit voorkomen te verbinden aan onderwijsprojecten die helpen een duurzame samenleving te ontwikkelen en vorm te geven.

Afdeling Buitengewone Zaken
Afdeling Buitengewone Zaken (A/BZ) is een social & service designbureau dat is gespecialiseerd in het aanpakken van innovatietrajecten rondom complexe vraagstukken. Dat doen ze door vage ideeën over de toekomst om te zetten in tastbare interactieve producten en diensten.

Daan Veerman - Studio Makkink & Bey
In verschillende projecten en samenwerkingen met scholen, bedrijven, ontwerpers en kunstenaars herdefiniëert Makkink & Bey wat een school kan zijn. Vanuit een holistisch perspectief laten ze in projecten als 'de Ziewier- en 'de Waterschool' zien, hoe verduurzaming van huisvesting en innovatie van een curriculum kunnen samenkomen.