Ambities

We willen samen met docenten, studenten, ontwerpers, burgerinitiatiefnemers, ondernemers, pioniers, beleidsmakers en besluitvormers in gesprek én debat gaan over het meest urgente vraagstuk van onze tijd; de klimaatverandering.

De oorzaken van dit onomkeerbare proces “zijn zo verknoopt met het moderne leven dat we allemaal medeplichtig zijn en de doemscenario’s over een ineenstortende beschaving en een onbewoonbare aarde ons voorstellingsvermogen te boven gaan ”

Kan de wereld de mensheid overleven? Is er in het post-anthropocene tijdperk überhaupt nog wel plek voor ons? Of kan de mensheid alsnog de wereld en zichzelf redden? En zo ja, hoe dan?

In onze ogen in ieder geval niet door middel van de nodeloos complexe concepten en vooral abstracte verhalen over systeemverandering en transitie die doorgaans worden ingezet om een CO2-neutrale economie te creëren; verhalen waarmee de meeste mensen zich niet of nauwelijks verbonden voelen.

Binnen de Willem de Kooning Academie geloven we namelijk dat echte verandering alleen tot stand kan komen door te werken met mensen en onderwerpen die dicht bij ons staan. Bij het hart én de omgeving waarin we leven.

Wat kan je leren als je bijvoorbeeld basale maar essentiële onderwerpen als voedsel, water, kleding of zelfs het weer koppelt aan de lokale of regionale context? En in plaats van holle woorden te gebruiken overgaat tot daadwerkelijke actie? Zouden we door te onderzoeken, te experimenteren en te maken bijvoorbeeld echt een verschil kunnen maken op één vierkante kilometer in Rotterdam Zuid?

Wij geloven van wel. Verandering kan ontstaan, maar ook worden bewerkstelligd door op lokale, regionale en mondiale schaal te kijken hoe onderwerpen waarmee we ons verbonden voelen zich verhouden tot in de directe nabijheid gelegen netwerken en aanwezige grondstoffen.

Om deze ideologie te verwezenlijken hebben we pro-actief een stip op de horizon gezet. Hier zien we een transdisciplinaire en dynamische leeromgeving voor ons, waarin edu-catieve instellingen (op verschillende niveaus), bedrijven en overheden samen werk én onderwijs maken van de klimaatdoelen die gesteld zijn door de Verenigde Naties.

Het plan is om projecten op te zetten die een direct effect op de lokale omgeving teweeg zullen brengen. Door samen te werken, te onderzoeken, te maken, en te ‘leren door te doen’ beogen we een heel nieuw palet aan klimaat-vaardigheden te definiëren en ontwikkelen die op korte, maar ook de langere termijn kunnen worden ingezet om onderwijs en lokale bedrijven te innoveren en te ondersteunen.

Hoe pakken we dit aan?
Om te beginnen organiseren we een serie zogenaamde ‘learning experiments’, leer- en netwerkbijeenkomsten waar we het plan en onze strategie toetsen, bekritiseren en middels fine-tuning, overleg, dialoog en co-creatie met (Rotterdamse) onderwijsinstellingen, bedrijfsleven (lokale ondernemers) en overheden (gemeente Rotterdam) verder ontwikkelen.

De eerste stap; Join THE education IDEALISTS group

Tijdens de eerste bijeenkomst op 17 december 2019 ontmoeten we andere idealisten en laten we ons de les lezen door mensen die op de troepen vooruitlopen. Inspirerende initiatieven in de stad die bezig zijn met de ontwikkeling van betekenisvolle ’leeromgevingen/onderwijsprojecten’ en waarbij de complexiteit van de energietransitie steeds centraal staat.

De ambitie
Het doel van dit eerste ‘learning experiment’ is om te kijken of en hoe we aan de hand van een overkoepelende leeropdracht inclusief sub-vragen samen op kunnen trekken.

Hoe bereiden we toekomstige generaties, en vakmensen in het bijzonder, voor op de energietransitie? Wat hebben we hiervoor nodig? Welke vragen en thema’s spelen er binnen de verschillende onderwijsinstellingen? Wat zijn de zogenaamde ‘future skills’ die noodzakelijk zijn om de energietransitie mogelijk te maken? Kunnen we elkaar verst-erken zonder onze eigen identiteit te verliezen? Kunnen we samen bouwen aan een nog onbekende nieuwe stad, een meer wenselijke gedeelde toekomst? En zo ja, wat hebben we hier voor nodig?